Plan nastave i vježbi


Nastava se održava u prostorijama HPD-a MO Maksimir, Barutanski breg 5 – utorkom od 18h do 21h.

Vježbe se održavaju vikendima na jednodnevnim i dvodnevnim izletima u Hrvatskoj i Sloveniji.

      DATUM                                           TEMA PREDAVANJA

1.   30.09.2014.                      

         18h – 21h

Upoznavanje s polaznicima i programom

Planinarska oprema i priprema za odlazak u planinu

 2.    07.10.2014.

          18h – 21h

Kretanje po  planini,boravak u planini,

Prehrana

3.   14.10.2014.                      

          18h – 21h

Korištenje tehničke opreme

 

4.    21.10.2014.

          18h – 21h

Orijentacija u prirodi

 

5.   28.10.2014.                      

         18h – 21h

Prva pomoć, Opasnost u planini i HGSS

 

6.    04.11.2014.

          18h – 21h

Povijest planinarstva, ustroj planinarske organizacije

Meteorologija i planinarska etika

7.   11.11.2014.                      

         18h – 21h

Zaštita prirode, poznavanje planina

Održavanje i  markiranje  planinarskih puteva

8.    18.11.2014.

         18h – 21h

Bivakiranje,

Visokogorstvo i ekspedicionizam

9.   25.11.2014.                      

        18h – 21h

Osnove speologije

Osnove alpinizma

  06.ili 07.12.2014.

 

Završni  ispit      ( Gorščica )

 


                                      Plan izleta i vježbi:

            DATUM                             IZLETI  I VJEŽBE                                 
  1. 04. ili 05.10.2014.        Medvednica
  2. 12.10.2014.                  Ivanščica
  3. 19.10.2014.                   Samoborsko Gorje (Okić-Oštrc)
  4. 25. i 26.10.2014.           Velebit (Zavižan-Alan)
  5. 08. ili  09.11.2014.        Klek
  6. 15. i 16.11.2014.           Košuta   (Slovenija)
  7. 22. i 23.11.2014.           Gorski kotar (Crni lug-Risnjak-Platak) (Jedan  ili  dva dana)
  8. 29. i 30.11.2014.           Gorski Kotar (Samarske i Bijele Stijene)

Planinarska sekcija HPD Gorščica

Hrvatsko planinarsko društvo Gorščica / e mail: info@hpd-gorscica.hr / Adresa društva: Maksimirska 96 Zagreb / Prostorije društva MO Maksimir Barutanski breg 5